Przepraszam

,   

Galeria Miejsce, Cieszyn, 19 - 31.V.1995

© 2020 lab-kopernika. All rights reserved.