Miejsce dla Ignacego

,   

Galeria u Jezuitów, Poznań, 6 - 21.VI.2003

W pokoju 2 dwie serie rysunkowe: “Apocalypsis cum figuris” oraz “Via Crucis”. Na stosach desek w pokoju 3 – rysunki z serii m.in. “Cztery głowy naprzeciw ściany” i “Et tu cum Jesu Galileo”. Centralne miejsce – pokój 1- zajmą rzeźby m.in.: “Miejsce dla Ojca”, “Trzy kroczące krzyże”. W ostatnim galeryjnym pomieszczeniu – pokój 4 – wychodzące ze ściany “Pięć Białych rzeźb – pomniki dla Jezuitów”.

“Jakie myśli dają mi energię, a jakie pozostawiają zupełnie obojętnym…”

Pierwszy pokój dla Ignacego
Drugi pokój dla Ignacego
Miejsce dla Ignacego - pokój 2
Trzeci pokój dla Ignacego
Miejsce dla Ignacego - pokój 3
Czwarty pokój dla Ignacego
Miejsce dla Ignacego - pokój 4

© 2020 lab-kopernika. All rights reserved.