Życie zewnętrzne, część II

,   

Galeria Muzalewska, Poznań, 8.X - 30.XI.2009
Życie zewnętrzne - II
Rzeźba-fragment, wosk, glina, wymiary zmienne

© 2020 lab-kopernika. All rights reserved.