Rysunki Drawings

Ściana

Kentler International Drawing Space, Nowy Jork, 4 – 30.XII.1999

Miejsca

MIEJSCA - Rysunek Świętego Pokoju - Marek Chlanda

Galeria Sztuki, Legnica, 12.V – 10.VI.1999